3.200.000 2.800.000

Kích thước:

W66 x D70 x H85 cm